Kutse taastõendamiseks tuleb dokumentide esitamine kokku leppida individuaalselt!

Küsimustele vastab kutsekomisjoni esimees Liia Viitas:

Tasumine taastõendamise eest:

  • Taastõendamise tasu: 138€

    Makse saaja: MTÜ Eesti Meigikunstnike Ühendus
    IBAN: EE282200221049554422
    Selgitusse: (kutse taotleja nimi)

Kutse jumestuskunstnik, tase 6 taastõendamise eeltingimused on:

1. jumestuskunstnik, tase 6 kutse, mille kehtivusaja lõpust ei ole möödunud üle kuue kuu,
2. soovituslik on jumestuskunstniku täiendkoolituste läbimine.

Kutse jumestuskunstnik, tase 6 taastõendamiseks esitatavad dokumendid on:

1. avaldus;
2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID-kaart) juhul, kui andmed on muutunud;
3. jumestuskunstnik, tase 6 kutsetunnistuse koopia;
4. soovituslikult tunnistuste koopiad erialase täiendkoolituste või eriala toetavate täiendkoolituste läbimisest;
5. tehtud tööde analüüs erialase arengu tõendamiseks; sisaldab töid, mis on tehtud kutse esmataotluse ja taastõendamise vahepealsel ajal;
6. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.