Jumestuskunstnik, tase 6 kutseeksamiks vajalike tingimustega saad põhjalikult tutvuda siin lehel.

Kutse taotlemiseks saada meile avaldus.

Avaldusi ja dokumetne saab esitada vastavalt väljakuulutatud tähtaegadele:

Kutse andmisega seotud tegevust korraldab kutsekomisjoni esimees Liia Viitas.

Tasumine kutseeksami eest:

 • Eksami tasu: 247€

  Makse saaja: MTÜ Eesti Meigikunstnike Ühendus
  IBAN: EE282200221049554422
  Selgitusse: (kutse taotleja nimi)

Konsultatsioon kokkuleppel.

Jumestuskunstnik, tase 6 kutse taotlemise eeltingimused:

– keskharidus
– taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud enesetäiendus
– vähemalt 3-aastane töökogemus

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 1. avaldus;
 2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
 3. koopia keskharidust tõendavast dokumendist;
 4. CV;
 5. koopia tunnistusest eriala toetavate koolituste läbimise kohta;
 6. portfoolio (sh tehtud tööde analüüs);
 7. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;

Juhul, kui kutse taotlejal ei ole nõutavaid tunnistusi täiendkoolituste läbimise kohta etteantud mahus või ettenähud 3 aastast töökogemust, esitab taotleja portfoolio, milles on kõik kutsestandardis ettenähtud tegevused kaetud ja kinnitab, et talle kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused.

Portfoolio sisu:

 • Portfoolio – tööde kaust, fotomaterjal tehtud töödest, mis on esitletavad erinevates spetsiaalsetes arvutiprogrammides (nt google docs jne) või paberkandjal.
 • Fotomaterjalid, milles on kajastatud töötlemata piltidena vähemalt 20 iseseisvat tööd (mitte koolitööd õpetaja juhendamisel). Piltide juures täpsustatud aeg, koht, teema. Teemadena peavad olema esindatud järgnevad fotod jumestusstiilidest:  päevajumestus-, õhtujumestus- (lainer, kunstripsmete lisamine), fotojumestus (dokument, mälestus, reklaam, moefoto, ajakirjafoto, trendifoto), telejumestus,  pruudijumestus-, prillikandja jumestus-, fantaasiajumestus-, glamuurne jumestus-, eaka daami jumestus-, korrigeeriv jumestus.
 • Fotosessioon, televisioon, moesessioon. Stiliseeritud jumestus (nt 20. aastate jumestus ülekantuna tänapäeva. Rahvusteemaline jumestus (nt geiša, india, egiptuse jm jumestus). Näiteid juuksetehnikatest (sõrmelokid, punutised, pehme krunn jne), juuksepikenduste paigaldamisest, paruka paigaldamisest, aksessuaaride paigaldamisest jne.
 • Võtmesõnaks – mitmekesisus.
 • Fotod – esitatavad lähivõtetena.

Hindamisstandardiga saad tutvuda siin:
Hindamisstandard: jumestuskunstnik, tase 6

Lisainfo kutsestandarditest KUTSEKOJA lehel.