Kutse taastõendamiseks tuleb dokumentide esitamine kokku leppida individuaalselt!

Küsimustele vastab kutsekomisjoni esimees Liia Viitas:

Tasumine taastõendamise eest:

 • Taastõendamise tasu: 138€

  Makse saaja: MTÜ Eesti Meigikunstnike Ühendus
  IBAN: EE282200221049554422
  Selgitusse: (kutse taotleja nimi)

Kutse jumestaja, tase 4 taastõendamise eeltingimused on:

 1.  jumestaja, tase 4 kutsekutsetunnistus, mille kehtivusaja lõpust ei ole möödunud üle kuue kuu,
 2. soovituslik on jumestaja täiendkoolituste läbimine.

Kutse jumestaja, tase 4 taastõendamiseks esitatavad dokumendid on:

 1. avaldus;
 2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID-kaart) juhul, kui andmed on muutunud;
 3. jumestaja, tase 4 kutsetunnistuse koopia;
 4. soovituslikult tunnistuste koopiad erialase täiendkoolituste või eriala toetavate täiendkoolituste läbimisest;
 5. tehtud tööde analüüs erialase arengu tõendamiseks; sisaldab töid, mis on tehtud kutse esmataotluse ja taastõendamise vahepealsel ajal;
 6. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Taastõendamise hindamisjuhend.